oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności

site
wiola portal

Temat: Proszę o opinię
Proszę o opinię Hallo an alle :) W dokumentach związanych z licencją ochroniarską jest taki zwrot: Posiadam pełną zdolność psychiczną i fizyczną do wykonania zlecenia. To jest rodzaj oświadczenia w sensie prawnym. Jak to na niemiecki przetłumaczyć? Mnie wyszło coś takiego: Ich bin psychisch und physisch fähig die Leistung auszuĂźben. ale odnoszę wrażenie, że nie oddaje to do końca sensu prawnego oświadczenia....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,516,60931540,60931540,Prosze_o_opinie.htmlTemat: jak napisac oswiadczenie oniekaralnosci?
ja napisalam tak: (podpisa wlasnoreczny - zreszta jak wskazuje tresc oswiadczenia. mozesz wypisac tez w jedneym ciagu formulke, ale wypunktowanie wydaje mi sie, ze ladniej wyglada) Oświadczenie Własnoręcznym podpisem oswiadczam, że: - posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, - nie byłem karany za przestępstwa popełnione umyślnie, - korzystam z pełni praw publicznych, - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,16,7714889,7714889,jak_napisac_oswiadczenie_oniekaralnosci_.html


Temat: Czy to odstrzał !!!
posiadanie obywatelstwa polskiego Wymagania pożądane: aplikacja sądowa, umiejętność obsługi komputera, umiejętność współpracy Wymagane dokumenty i oświadczenia: kopia dowodu osobistego, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, C V, list motywacyjny, Czyżby Lubawski postanowił odstrzelić swoich prawników...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,60,22247623,22247623,Czy_to_odstrzal_.html


Temat: Mirosław Mandryga kandyduje na szefa PFRON
Z ogłoszenia o naborze co należy złozyć w formie dokumentów. "oświadczenie kandydata o niekaralności oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych". No a teraz trzeba...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,65,56942667,56942667,Miroslaw_Mandryga_kandyduje_na_szefa_PFRON.html


Temat: Sekretarka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
-oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne sądowe, -oświadczenie o wyrażeniu...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,86588,91698200,91698200,Sekretarka_w_Powiatowym_Centrum_Pomocy_Rodzinie.html


Temat: Robota jest... w SM
czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru...
Źródło: topranking.pl/1793/robota,jest,w,sm.php


Temat: Robota jest... w SM
podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego "Zapytania o udzielenie...
Źródło: topranking.pl/1793/robota,jest,w,sm.php


Temat: Zostan szefem programowym w Radiu Opole (praca)
znajomość zasad funkcjonowania rynku reklamowego, - znajomość problematyki regionu opolskiego. 3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać: 1) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i osiągnięć zawodowych, 2) oświadczenie o akceptacji warunków konkursu i o zgłoszeniu przystąpienia do konkursu, 3) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, 4) kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy lub kopie kontraktów, 5) oświadczenia o: - korzystaniu z pełni praw publicznych, - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, - niekaralności, - nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk kierowniczych, - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,483,18761017,18761017,Zostan_szefem_programowym_w_Radiu_Opole_praca_.html


Temat: Gmina szuka Sekretarza
Gmina szuka Sekretarza i to kandydata z najwyższej półki. Mało tego ma być przebadany przez psychologa (może będzie się opiekował dziećmi Pani Wójt?), 4-letni staż pracy na podobnym stanowisku (pełna kadencja), ... osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz organizacji pracy w Urzędzie. Wymagania konieczne:  obywatelstwo polskie,  niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  wykształcenie wyższe – preferowane kierunki związane z administracją samorządową,  znajomość regulacji prawnych z zakresu: administracji samorządowej, prawa pracy, prawa cywilnego, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz o ochronie danych osobowych,  posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy określonego w zał. nr 3, do Rozporządzenia Rady Ministrów z ... języka angielskiego,  odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, zaangażowanie, doskonała organizacja pracy komunikatywność, umiejętność kierowania zespołem. Wymagane dokumenty i oświadczenia  uzasadnienie przystąpienia do konkursu, wraz z własną koncepcją pracy na stanowisku sekretarza, ... pracy na oferowanym stanowisku,  podpisane pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się badaniom psychologicznym stanowiącym integralną część procedury konkursowej.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,35542,54937678,54937678,Gmina_szuka_Sekretarza.html


Temat: Co się stało z dyrektorem Delegatury Łódź - Górna?
obywatelstwa polskiego, * pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, * nieposzlakowana opinia, * wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; niezbędne: * znajomość zasad ... poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania, dyspozycyjność, rzetelność, dokładność i terminowość; Wymagane dokumenty i oświadczenia: * curriculum vitae, * list motywacyjny, * kserokopia dowodu osobistego, * dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, * dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia), * oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, * opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada)....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,674,47856483,47856483,Co_sie_stalo_z_dyrektorem_Delegatury_Lodz_Gorna_.html


Temat: Ciekawa oferta pracy !!!!!!!!!
dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, g)kopie innych dokumentów, h)oświadczenie o stanie zdrowia i niekaralności. Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie: Częstochowa 42-215, ul....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,55,57220777,57220777,Ciekawa_oferta_pracy_.html


Temat: Artur L. strażnikiem miejskim w Krakowie
kursy, kserokopia prawa jazdy, koncepcja pracy na stanowisku kierownika właściwego referatu, kserokopie dotychczasowych świadectw pracy, w przypadku osoby zatrudnionej – oświadczenie o okresie zatrudnienia danej jednostce z określeniem stanowisk, kserokopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu osobistego oraz książeczki wojskowej ( strona pierwsza i strona z przyznaną kategorią), oświadczenie kandydata o niekaralności, oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,120,58630516,58630516,Artur_L_straznikiem_miejskim_w_Krakowie.html


Temat: Damy pracę w OKSiR - menager Cafe Kultura
... kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, - ksero opinii i referencji kandydata, - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych, - oświadczenie o...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,327,88913819,88913819,Damy_prace_w_OKSiR_menager_Cafe_Kultura.html


Temat: Kto jest prezydentem Lublina?
na zatrudnienie na określonym stanowisku; -nieposzlakowana opinia; dodatkowe: - zdolność analitycznego myślenia i kreatywność; - rzetelność, obowiązkowość, samodzielność; - umiejętność współpracy z ludźmi; - odporność na stres; - wysoka kultura osobista; ... min. 6 – miesięczne doświadczenie zawodowe; - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności - certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach (jeżeli kandydat takie posiada); - kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego; - oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne; - referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,62,57222914,57222914,Kto_jest_prezydentem_Lublina_.html


Temat: Dyrektorski stołek do wzięcia
polskiego, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - legitymowanie się niekaralnością. Wymagania dodatkowe: - preferowane kierunki wykształcenia: ekonomiczne, zarządzanie i marketing, prawnicze, administracyjne, wychowanie ... lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje oraz staż pracy, 6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, 7) oświadczenie o niekaralności za...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,165,28814333,28814333,Dyrektorski_stolek_do_wziecia.html


Temat: Pobieraczek.pl
a tu coś co aniulka325 napisała na wykop.pl dla niepełnoletnich: Witamy, Po zapoznaniu się z treścią regulaminu serwisu www. pobieraczek.pl stwierdzamy, że firma która jest w posiadaniu tego serwisu niezasadnie kieruje roszczenia wynikające z rejestracji wobec osób niepełnoletnich. Przepisy prawa chronią dzieci. Dziecko czyli osoba do 18 roku życia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pelnoletności. (art. 11 kodeksu cywilnego) Osoba niepełnoletnia nie może skutecznie zaciągać zobowiązań, szczególnie składać oświadczeń woli, które takie zobowiązanie powodują. Aby czynność prawna, przez którą osoba niepełnoletnia ... nieważna. W sytuacji korzystania ze strony www.pobieraczek.pl wątpliwości budzi, fakt iż rejestracja na stronie traktowana jest jak zawarcie umowy. Do zawarcia skutecznego umowy cywilnoprawnej konieczne jest wyrażenie oświadczenia woli, fakt rejestracji na stronie internetowej nie może być w świetle prawna traktowany jako skuteczne oświadczenie woli wyrażające zawarcie umowy. Umowa o korzystaniu z usług serwisu www.pobieraczek .pl powinna być zawierana w inny sposób. ... finansowe nie powoduje to dla niego negatywnych skutków prawnych. Gdyż jako nieletni nie może zaciągać zobowiązań skutecznie nie mając pełnej zdolności do czynności prawnych. Na stronie winna być umieszczona informacja, ze ... korzystającego świadomej i rozsądnej decyzji a tym samym oświadczenie woli złożone jest pod wpływem błędu. W przypadku kiedy rejestruje się osoba małoletnia ze względu na wiek i niedojrzałość psychiczną jej oświadczenie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,94092768,94092768,Pobieraczek_pl.html


Temat: DORADCA PODATKOWY??
Kto może zostać doradcą podatkowym? Zgodnie doradców art. 6 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym na listę doradców podatkowych mogą być wpisane osoby, które: - mają pełną zdolność do czynności prawnych, ... wnieść opłatę za egzamin na doradcę podatkowego. Do wniosku należy dołączyć: • oświadczenie o spełnieniu warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o doradztwie podatkowym (pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych), • odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia, • zgodę na dopuszczenie do egzaminu – w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego. Egzamin...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,31195898,31195898,DORADCA_PODATKOWY_.html


Temat: Dziś wezwał mnie prokurent !
Nie można jednak wywodzić podobnie w drugą stronę. W każdym przypadku, gdy oświadczenie woli w imieniu przedsiębiorcy składa prokurent oddzielny, może on działać samodzielnie w granicach umocowania wynikających z ustawy. W...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,66,70355337,70355337,Dzis_wezwal_mnie_prokurent_.htmlAll right reserved.
©